dimecres, 22 d’octubre de 2008

catalá
Ara puc escoltar,
puc sentir el teu silenci,
puc recórrer els teus petons i somiar els teus
llavis,
puc fins escoltar la teva melodia,
encara que estiguis lluny i siguis tot nostàlgia.
I ha amors que et fan trèmula, sofrí i plora...
... i ha amors que mai es poden oblidar.
En els meus ulls esta escrit la dolçor
i bondat que puc donar